Behandeltraject

Op het moment dat u uw kind aanmeldt voor therapie ontvangt u een uitgebreide vragenlijst.

Eerste consult

Tijdens het eerste consult wordt met de ouder(s)/ verzorger(s) en het kind de ingevulde vragenlijst doorgenomen. Daarna worden enkele testen bij het kind afgenomen.
Het eerste consult duurt gemiddeld 1½ uur.

Vervolg consulten

Deze vinden gemiddeld eens in de 4 weken plaats. Deze duren ongeveer 45 minuten tot 1 uur.

Behandelplan

Met de informatie uit de gesprekken, de vragenlijst en het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld dat op het kind is afgestemd. Tevens kunnen voedingsadviezen worden gegeven.
Het behandelplan bestaat uit een opbouw van bewegingsoefeningen die het kind thuis moet uitvoeren onder begeleiding van een ouder. De oefeningen nemen ongeveer 10 minuten in beslag, gemiddeld 4 tot 6 dagen in de week. Het zal doorzettingsvermogen vragen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het thuis oefenen is dus van groot belang voor het slagen van de therapie. Mocht het oefenen een probleem vormen dan kunt u dit kenbaar maken zodat in gezamenlijk overleg naar een oplossing gezocht kan worden.