Ontwikkelingsgebieden

Het senso-motorische gebied

Hier worden zintuiglijke prikkels en bewegingen op elkaar afgestemd. Wat neemt een kind waar en hoe reageert het hierop. Het kind kan onhandig zijn, sloom, houterig, moeite hebben met het evenwicht, erg gevoelig zijn voor geluid of licht.

Het sociaal-emotionele gebied

Hoe ga je om met anderen en met emoties. Gevoelens bepalen erg het gedrag. Uw kind kan weinig vriendjes of vriendinnetjes hebben, voelt zich eenzaam, wil liever niet naar school, is huilerig of gefrustreerd, heeft een slechte werkhouding.

Het vegetatieve gebied

De werking van inwendige organen, het maag-darmstelsel. Dit heeft betrekking op het eetpatroon, het kind kan last hebben van obstipatie,diarree, buikpijn, hoofdpijn.

Het cognitieve gebied

De verwerking van informatie in de hersenen, het kunnen begrijpen en uitvoeren van complexe handelingen, het geheugen, denk- en leervermogen, taalgebruik.

« Terug