Praktijkgegevens

Zorgverlenersnummer: AGB 90042160
Praktijkcode: AGB 90050964

Lid van:
Beroepsvereniging van B.S.M. - de Jong® therapeuten (BBT 10019)
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG 2.101108A)

Geregistreerd bij:
HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ 910835R)
Kamer van Koophandel (KvK 50756192)

BTW 037023263