Vervolgafspraken

Vervolgafspraken vinden gemiddeld eens in de 6 weken plaats en duren ongeveer 45 - 60 min. De vorderingen van uw kind worden dan besproken en het oefenschema aangepast. Tussentijds kan er telefonisch of via de e-mail contact worden onderhouden, eventueel kunnen de oefeningen aangepast worden.

De duur van de therapie is variabel en onder andere afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, de ernst van het probleem en in welke mate er geoefend wordt. Gemiddeld kunt u uitgaan van 1 tot 1½ jaar.