Visueel screener en trainer

De opleiding heb ik gevolgd bij Will Missot. Hij heeft zich als leerkracht gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Als functioneel optometrist legt hij verbanden tussen de visuele vaardigheden en lees- en leerproblemen.

Kijken doe je met je ogen. Hier komt de visuele informatie binnen en worden lichtprikkels omgezet in zenuwimpulsen. De zenuwimpulsen worden doorgestuurd naar specifieke gebieden in de hersenen die het mogelijk maken om te zien. Zien doe je met je hersenen, hier wordt de informatie verwerkt en opgeslagen.
Het komt nog te vaak voor dat kinderen waarvan gedacht wordt dat ze goed kunnen zien, dit niet kunnen met als gevolg lees- en leerproblemen en/of lichamelijke klachten.