Voor wie is de therapie geschikt?

De therapie is voor elk kind geschikt dat hinder ondervindt van steeds terugkomende activiteiten of confrontaties waar u zich als ouder zorgen overmaakt.

Bij gedragsproblemen

Het kind kan bijvoorbeeld driftig zijn, angstig, erg druk, in zichzelf gekeerd of wordt gepest. Soms heeft een kind met gedragsproblemen een diagnose. U kunt dan onder andere denken aan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Oppositional Defiant Disorder (ODD), Nonverbal Learning Disabilitities (NLD), stoornissen binnen het autistisch spectrum zoals Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS), Asperger.

Er kunnen dan spanningen ontstaan op school maar ook in de relatie tussen de huisgenoten. Bovendien krijgen kind en ouders nogal eens te maken met onbegrip uit hun omgeving.

Bij leerproblemen

Als er sprake is van leerproblemen dan kan het kind moeite hebben met rekenen, lezen, concentratie of automatiseren (handelingen zonder lang nadenken uitvoeren). Ook kan er dyslexie (lees en/of spellingsproblemen) of dyscalculie (rekenproblemen) gediagnosticeerd zijn. Ondanks alle begeleiding van school en speciale lesprogramma’s wordt toch niet het gewenste resultaat bereikt en volgt het kind een eigen leerweg.

Vaak gaat het daarbij niet om een gebrek aan intelligentie, maar om het gebrek aan mogelijkheden om de aanwezige intelligentie te gebruiken.

Bij ontwikkelingsproblemen

Wat betreft ontwikkelingsproblemen kunt u denken aan het niet optimaal functioneren van de oogmotoriek en het gehoor, moeite hebben met de fijne motoriek (schrijven, knippen, veters strikken), moeite met de grove motoriek (lopen, fietsen, klauteren), het evenwicht en moeite met de spraak, mondmotoriek (articuleren, stotteren, hakkelen, kwijlen).

Het is van belang om leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen snel te herkennen, de oorzaak te vinden en te behandelen omdat deze problemen aanleiding kunnen geven tot leerachterstand en psychische problemen. De symptomen die je in de kindertijd ziet kunnen op volwassen leeftijd nog voor problemen zorgen.

Ook voor volwassenen

Ook voor volwassenen is de B.S.M. - de Jong® therapie geschikt. U moet er echter rekening mee houden dat het iets langer duurt voor het resultaat merkbaar is. Kinderen zijn nog in de groei en daar werkt het proces sneller.