Wat is B.S.M. - de Jong® Therapie

B.S.M. staat voor Brain Stimulating Method en is gericht op het verbeteren van de werking van het zenuwstelsel. Met onze zintuigen nemen we alles uit onze omgeving waar. Deze informatie gaat van de zintuigcellen via de zenuwen naar de hersenen. In de hersenen worden deze signalen verwerkt. Elk zintuig heeft zijn eigen hersengebied en er wordt continue samengewerkt. Soms is het doorgeven van signalen geblokkeerd, een zenuw kan dan niet goed functioneren  of er zijn te veel of te weinig signaalstoffen (hormonen, transmitterstoffen).

Het uitgangspunt is dat de leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen veelal terug te voeren zijn op een lichamelijke oorzaak, waarbij de prikkeloverdracht naar het brein en/of organen onvoldoende is. Opzet is de prikkeloverdracht te verbeteren zodat het evenwicht in de lichamelijke processen hersteld wordt. Specifieke delen van het brein zullen door eenvoudige lichamelijke oefeningen geactiveerd of geremd worden, met als resultaat dat het probleem zal verminderen of verdwijnen.

Essentieel is dat niet het symptoom behandeld wordt maar dat er gezocht wordt naar de oorzaak van het probleem. Kinderen zijn niet lastig om lastig te zijn of vergeetachtig of druk of boos. Ze willen het zo goed mogelijk doen, maar het lukt ze niet. Hun probleem komt ergens uit voort en de B.S.M. - de Jong® methode wil de oorzaak achterhalen en van daaruit starten met de therapie. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan het verloop van de zwangerschap, de bevalling, de ontwikkeling en het gedrag van het kind. Tevens wordt gekeken hoe het voedings-, verterings- en slaappatroon is en of er sprake is van een ongeval of een ziekte (bv. hersenschudding, oorontstekingen). Ook worden er enkele testen gedaan.

De behandeling bestaat dus uit bewegingsoefeningen volgens een bepaald schema, eventueel ondersteund met voedingsadviezen.

B.S.M. - de Jong® Therapie werkt zowel bij kinderen als bij jong volwassenen en volwassenen.