Wat is er met mijn kind aan de hand?

Ouders voelen vaak aan dat er iets met hun kind aan de hand is, maar kunnen er niet altijd de vinger op leggen. Soms zijn het vage klachten, maar soms zijn er ook al duidelijke problemen.

Hersenen van kinderen en jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Hersenen zijn altijd aan het werk, zelfs tijdens het slapen. Afhankelijk van de activiteit die uitgevoerd wordt,  zullen sommige hersengebieden meer worden gebruikt dan andere hersengebieden. Ook is de samenwerking verschillend.

Zo volgt elk kind zijn eigen ontwikkelingsproces. Deze ontwikkeling, groei, heeft een golvend verloop. Soms maakt het kind enorme sprongen vooruit dan weer belandt het in een rustfase. Deze groei moet plaatsvinden in senso-motorische, sociaal-emotionele, vegetatieve en cognitieve gebieden. Van belang is daarbij dat het lichaam uiteindelijk in evenwicht is, dat er een balans ontstaat tussen de samenwerking van de verschillende hersenfuncties.

Soms verloopt het groeiproces van een kind onevenwichtig. In dit geval zal het lichaam trachten dit zelf te herstellen. Lukt dat niet, dan kunnen er leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen ontstaan. Dat kan onder andere zichtbaar worden doordat het kind slecht luistert, achterblijft op school, ongewenst gedrag vertoont, zich afzondert, veel struikelt, klaagt over buik- en/of hoofdpijn, dromerig is of last heeft van driftbuien.

Tegenwoordig gaan we er niet meer zo snel vanuit dat het kind er wel overheen zal groeien. Met de huidige kennis weten we dat belemmeringen in de ontwikkeling consequenties voor de komende jaren kan hebben.

Elk kind is uniek en moet de kans krijgen zijn eigen weg te volgen… soms is daar echter hulp bij nodig.