Wettelijk verplichtingen

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maak ik gebruik van een behandelovereenkomst.
Na het maken van een afspraak zal ik u het Register van verwerkingsactiviteiten en een behandelovereenkomst toesturen. U dient deze bij de afspraak ondertekend te retourneren.