Zit uw kind niet lekker in zijn vel?

Gaat het niet goed op school of thuis?
Is er sprake van een gedragsprobleem?
Loopt uw kind achter in zijn ontwikkeling?
Is er een diagnose gesteld?
Bijvoorbeeld ADHD, PPD-NOS, autisme, dyslexie?
Maakt u zich zorgen om uw kind?